Трети Национален фолклорен фестивал на любителските клубове "Болярско надиграване"

Трети Национален фестивал на любителските клубове "Болярско надиграване" 2013


Болярско надиграване
На 27-ми Април 2013г. в гр. Велико Търново ще се проведе Третият Национален фестивал на любителските клубове "Болярско надиграване". Фестивалът ще започне от 09:30ч. в Двореца на културата и спорта "В. Левски".

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора. За участниците няма възрастово ограничение, но се изисква да не са професионални танцьори.

 

Цел: Популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор.

Общи условия за участие:


1. Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
2. Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).
4. Групите заплащат такса за участие в размер на 8 лв. на човек по банков път и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната Заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите.
5. Клубовете, организатори на мероприятието не участват в конкурсната програма и разпределението на наградния фонд.
6. На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

Регламент за участие:


I-ви етап от фестивала:
1. Представяне на групата с максимална продължителност на две волни хора до 6 мин.
2. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD. Не се толерира представяне с жива музика!

II-ри етап от фестивала:
1. Хореографско решение върху едно хорo с времетраене до 3 минути.
*Забележка: Участието във втория етап на Фестивала не е задължително. Клубовете, които ще вземат участие във двата етапа на фестивала участват с блок програма с трите хора.

Критерии за оценяване:


1. Автентичност и оригиналност на хората.
2. Стил и характер на хората.
3. Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хората.
4. Обработка и композиция на хорото (втори етап).

Заявка за участие:


1. Заявки за участие (по образец) се приемат до 05.04.2013 г. на е-mail: pobedadance@abv.bg
2. В заявката задължително се посочват:
- населено място;
- организация, която представя групата;
- име на групата;
- ръководител (трите имена, имейл и телефон за обратна връзка);
- брой участници;
- име, тактов размер и от коя етнографска област са волните хора за участие в Първия етап на Фестивала;
- избор на волното хоро за участие във Втория етап на фестивала.
3. Със заявката се внася 100 % от таксата за участие по банков път. При неявяване на групата сумата не се възстановява!
4. В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата.

Регистрация:


Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. от 08:30 часа) на 27.04.2013 год. (събота) в Двореца на културата и спорта „Васил Левски”-гр. Велико Търново) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представянето.

Награден фонд за първи и втори етап на фестивала:


Първи етап:
1. Парични награди, плакети и грамоти за първите три места:
- За първо място – 400,00 лв.
- За второ място – 200,00 лв.
- За трето място - 150,00 лв.
Втори етап:
Хореографско решение върху едно от волните хора:
- За първо място – 150,00 лв.
- За второ място – 100,00 лв.
- За трето място - 80,00 лв.
2. Награда за най-масова група.
3. Специална награда на журито.
4. Награда за атрактивна група.
5. Грамоти и подаръци за групите.
*Забележка: Паричните награди на печелившите клубове се превеждат само по банков път по сметки, предоставени от наградените клубове в срок до 3 (три) дни след приключване на Фестивала.

Жури:


Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор.
Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване.

Място на провеждане на Фестивала:


Дворец на културата и спорта „Васил Левски”-гр. Велико Търново.

П Р О Г Р А М А:


08:30 – 09:30 часа – Извършване на регистрация на групите и теглене на жребий за реда на участие на групите.
09:30 часа – Официално откриване на Фестивала и обявяване на групите.
09:45 часа – Явяване на групите по реда на изтегления жребий.
Групите танцуват популярни хора, докато журито заседава и обобщава резултатите.
Обявяване на победителите.
Награждаване.
Закриване на фестивала.

Организатори и лица за контакти:


Фолклорен клуб „Победа”
Татяна Вълева (организатор) – Тел./Факс: (062) 618 819; GSM:0879/351 929; e-mail: pobedadance@abv.bg
Любителска формация „Търновска царица”
Георги Радев (хореограф) - GSM:0888/880 980; e-mail: gerad@abv.bg

 
';